Prípravné stretnutia

Stretnutia by sa mali konať aspoň raz mesačne. Čím rôznorodejšie spoločenstvá sú zastúpené na týchto stretnutiach, tým je žiaducejšie, aby sa konali na neutrálnej pôde. Obsahom týchto stretnutí má byť:

Čítanie tematických kapitol uvedených nižšie a spoločné zdieľanie na základe otázok pod textom.

Modlitba – môže nadväzovať na prečítanú tému a zdieľanie, modlitba za ducha pokánia, jednoty a vzájomnej úcty pri príprave tryzny; modlitba odprosujúca a zástupná za naše minulé previnenia a pod. Treba s citom a úctou rešpektovať všetkch prítomných a tomu prispôsobiť modlitbové formy. Treba rešpektovať slobodu každého a vyhýbať sa modlitovému formalizmu.

Plánovanie krokov smerujúcich k realizácii kajúcnej tryzny (pozri ďalšie kroky v časti Dobrá príprava).

Celé prípravné obdobie možno posilniť pôstom, napr. 40-dňová reťaz, počas ktorej sa každý deň zapojí do pôstu iná osoba.

Témy stretnutí